Glogex - Компанийн онцлог

ГЛОЖЕКС КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН ЯЛГАРАХ ОНЦЛОГ

Гложекс Консалтинг ХХК-ийн багийн мэргэжилтнүүд хайгуул, концепцийн үе шатнаас эхлээд ТЭЗҮ, барилга угсралт, байгаль орчны үнэлгээ, уурхайн зураг төсөл боловсруулах зэрэг чиглэлээр 16 гаруй жил ажилласан туршлагатай.

“Гложекс консалтинг” ХХК нь уул уурхайн төслүүдийн үйлдвэрлэлийн нөөцийн тайлан, уурхайн богино, дунд болон урт хугацааны төлөвлөлтүүдийг Австралийн JORC, Канадын NI43-101 стандартаар гүйцэтгэж байна. Бид ямар нэгэн уул уурхайн компанид хувьцаа эзэмшдэггүй, хөндлөнгийн, хараат бусаар мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдгээрээ онцлогтой.