Glogex - Алсын хараа

Компанийн алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Итгэлтэй, хараат бус тайлангаар төслийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

Геологи, уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээний зах зээлд олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн, үндэсний тэргүүлэгч компани байх

ЗОРИЛТ

Зүүн болон төв Азийн зах зээлд Канадын NI43-101, Aвстралийн JORC стандартын техникийн тайлан боловсруулах чиглэлээр ойрын таван жилд нэвтрэх, тэлэх Инженерингийн чиглэлээр Монголын баяжуулах үйлдвэрүүдийн хамгийн итгэлтэй зөвлөх, гэрээт гүйцэтгэгч нь байх