Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Ахлах Ашиглалт, төлөвлөлтийн инженер, Магистр

Ч.Энхжаргал

2005 онд ШУТИС-ийн УУИС-ийг “Ашиглалтын технологийн инженер” мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. ШУТИС, ГУУС Ашиглалтын технологийн инженер мэргэжлээр магистрант. Уул уурхайн ашиглалтын мэргэшсэн инженер зэрэгтэй. 2004-2005 онд, Майнинг сервис ХХК, уулын инженер, 2007-2011 онд, ATTP ХХК, уулын инженер, 2011-2017 онд, уулын инженерээр ажиллаж байгаад 2019 оноос Гложекс консалтинг ХХК-д Төслийн инженерээр ажиллаж байна.