Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Химийн инженер

Б.Батболор

2009-2013 онд МУИС-ийн Хими, химийн инженерчлэлийн сургуулийг “Химийн инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2015 оноос “Грийн химистри” ХХК-д химийн мэргэжилтэн /Гадаад худалдаа хариуцсан/, 2018 онд “Талх-чихэр”ХХК-д Лаборатори, Чанар хяналтын албанд Химич, 2021 онд Эрч Кемикал ХХК-д Химийн инженер, 2022 оноос “Гложекс Консалтинг”ХХК-д Судлаач, Төслийн менежерээр ажиллаж байна.