Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Төлөвлөлтийн инженер

Х.Баттүшиг

2017-2021 онд ШУТИС, ГУУС Ашиглалтын технологийн инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2022-2023 онд “Аргай-Оч” ХХК-д Уулын инженерээр ажиллаж байсан. 2023 оноос “Гложекс Консалтинг”ХХК-д төслийн инженерээр ажиллаж байна.