Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Уул уурхай, эрчим хүчний төсөл хариуцсан зөвлөх, МУЗИ

Ц. Оюунбаатар

1979 онд МУИС-ийн ПТДС-ийг Уул уурхайн ашиглалтын инженерийн бакалавр, 1999 онд Монгол Улсын Техникийн Их Сургуулийг Техникийн ухааны магистр, Монгол Улсын Уул Уурхайн салбарын зөвлөх инженер. 2011 онд “Алтан гадас” одонгоор, 2017 онд “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор тус тус шагнагдаж байсан. 2017 оноос “Гложекс Консалтинг” ХХК-ийн Уул уурхай, эрчим хүчний төсөл хариуцсан зөвлөх инженерээр ажиллаж байна.