Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Дэд бүтэц хариуцсан ахлах инженер, МУЗИ

Д.Батболд

ШУТИС-ийн БИАС-ийн “Усны барилга байгууламжийн инженер” мэргэжлээр бакалавр, магистрын зэрэгтэй төгссөн. Барилга угсралт, зураг төслийн Мэргэшсэн инженер зэрэгтэй. 2007-2012 онд Усны Эрчим ХХК-д Зургийн инженер, Хяналтын инженер, Ахлах инженер ажиллаж байгаад 2012 оноос Гложекс ХХК-ийн Дэд бүтцийн ахлах инженер, Усны барилга байгууламжийн салбар хариуцсан ерөнхий инженерээр ажиллаж байна.